Melkonian Alumni and Friends

Official Website
News


“Signatures collected for the Melkonian school”
-- The Armenians want it to reopen
PHILELEFTHEROS (Aug. 14, 2009)
The large worldwide campaign to collect signatures to save and reopen the historic Melkonian school has ended. More 6,800 signatures from around the world have been collected and sent to the President of the Republic, with copies to the Attorney General, the Minister of Interior and the Minister of Education, asking for the intervention of the Republic of Cyprus to operate the school once again as an educational institute with a boarding house. The signatures comprised of 1100 Armenians of Cyprus and Greek Cypriots, 1200 Armenians of Turkey, around 2,000 Armenians in America and the rest from different countries where Armenians live. The campaign took place through the Internet from last March to the end of May.
As is widely known, the operation of the Melkonian school was terminated two years ago by decision of the AGBU. Since then, efforts are underway led by the Armenians of Cyprus to reopen the school. In the past year, the Aglandjia Gymnasium has moved there after its own school building was considered unsuitable.
FRIXOS DALITIS
«ԱԶԳ» ՕՐԱԹԵՐԹ #148, 21-08-2009

ՄԵԼԳՈՆՅԱՆԻ ՎԵՐԱԲԱՑՄԱՆՆ Ի ՆՊԱՍՏ ՍՏՈՐԱԳՐԱՀԱՎԱՔՆ ԱՎԱՐՏՎԱԾ Է
Տեղադրվել է` 2009-08-21 00:39:20 (GMT +04:00)

Հ. Ծ.

Նիկոսիայի մեր հատուկ թղթակից Մասիս Տեր Բարթողից ստացված հաղորդագրությունը իրազեկում է, որ, ըստ կիպրական «Ֆիլելեֆթերոս» թերթի օգոստոսի 14-ի համարում տպագրված տեղեկատվության, Մելգոնյան կրթօջախի վերաբացմանն ի նպաստ կազմակերպված ստորագրահավաքն ավարտվել է: Ստորագրահավաքին մասնակցել են աշխարհի տարբեր անկյուններում ծվարած 6.800-ից ավելի հայեր, որոնցից 1100-ը (հույների հետ)ՙ Կիպրոսից, 1200-ըՙ Թուրքիայից, մոտ 2000-ըՙ Մ. Նահանգներից, իսկ մնացյալըՙ այլ երկրներից: Ստորագրահավաքը ինտերնետի միջոցով էր անցկացվումՙ մարտ ամսից:

Խնդրագիրը, համապատասխան ստորագրություններով, ուղարկվել է Կիպրոսի Հանրապետության նախագահին: Օրինակներ ուղարկվել են նաեւ արդարադատության, ներքին գործերի եւ կրթության նախարարներին:

Հիշեցնենք, որ Մելգոնյանը փակվել էր երկու տարի առաջ ՀԲԸՄ-ի ներկա վարչակազմի կարգադրությամբ: Անցած մեկ տարվա ընթացքում այնտեղ էր տեղափոխվել կիպրական «Աղլանջիա գիմնազիան», որի նախկինում զբաղեցրած շենքը նորմերին անհամապատասխան է ճանաչվել, գրել է կիպրական թերթը:


As of 7/19/2009, there are 6822 petition signatures already in favor of re-opening the school. We need to have as many signatures as we can. You can show your support and sign the petition online by clicking on the link.You can also call or write to the Cyprus government to protest the decision the AGBU has taken to close The Melkonian Educational Institute, depriving current and future Armenian students to attend this renowned Armenian historic educational institute. Call your local AGBU administrators and the AGBU Central Board to protest against the closure of this unique, one of a kind Armenian Boarding School in the diaspora.
Country Signitures
USA 1430
Turkey 1188
Cyprus 1112
Lebanon 729
Armenia 545
Canada 368
United Kingdom 201
France 171
Unspecified 156
Germany 137
Russia 119
Greece 113
Switzerland 89
Australia 85
Bulgaria 78
Syria 37
Italy 28
United Arab Emirates 27
Netherlands 21
Belgium 20
Iran 18
Sweden 16
Argentina 15
Austria 14
Denmark 12
Romania 11
Kuwait 10
Egypt 8
Ethiopia 7
Israel 6
Brazil 5
Jordan 5
Spain 4
Qatar 3
South Africa 3
Estonia 2
Hungary 2
India 2
KOREA 2
Mexico 2
Uruguay 2
Belarus 1
CHINA 1
Costa Rica 1
Finland 1
Georgia 1
Guatemala 1
Honk Kong 1
IRAQ 1
Ireland 1
Japan 1
Malaysia 1
MONACO 1
New Zealand 1
Nigeria 1
Norway 1
PORTUGAL 1
Sudan 1
Thailand 1
Ukraine 110001000110000001000000010001000111111111010000011001100111100001000100010100000100000001010101011111111100010001010101010001000