Melkonian Alumni and Friends
2012-10 Kevork Hagopian

Official Website
2012-10 Kevork Hagopian


Kevork Hagopian ՊԱՏԻՒՆ ԱՐԺԱՆԱՒՈՐԱՑ...
ԳԷՈՐԳ ՅԱԿՈԲԵԱՆ կը պատկանի
ստուար թիւ մը կազմող փաղանգին
այ՜ն մելգոնեանցիներուն՝
որոնք՝ իրենց համար
ուսուցչական ասպարէզը ընտրեցին
որպէս կեանքի ուղեգիծ.
Հայ մատաղ սերունդին
դաստիարակութեան
վեհ գործին
ջերմեռանդօրէն նուիրուելու
հաստա՜տ վճռականութեամբ:

ԿԱՐՕ ԳԱՍԱՊԵԱՆ


ՊԱՏԻՒՆ ԱՐԺԱՆԱՒՈՐԱՑ

ՄԵԼԳՈՆԵԱՆՑԻՆԵՐ ՊԻՏԻ ՄԵԾԱՐԵՆ ԲԱԶՄԱՎԱՍՏԱԿ ՈՒՍՈՒՑԻՉ ԳԷՈՐԳ ՅԱԿՈԲԵԱՆԸ

Մելգոնեան Սանուց Եւ Բարեկամներ Միութեան տարեկան ձեռնարկը այս տարի տեղի պիտի ունենայ Շաբաթ 20 Հոկտեմբեր

2012, ժամը 7.30 էն սկսեալ, Պոլսահայ Միութեան Կեդրոնը
19726 Sherman Way, Winnetka, CA 91306.

Երեկոն՝ ճաշկերոյթ պարահանդէս ըլլալով հանդերձ՝ նաեւ պիտի ընդգրկէ մասնաւոր յայտագիր մը՝ յարգանքի ու գնահատանքի տուրք մատուցանելու համար բազմավաստակ, սիրուած կրթական մշակ Գէորգ Յակոբեանին, որ մօտ 50 տարիներու բեղուն գործունէութիւն ունեցած է սփիւռքահայ Վարժարաններէ ներս:

Արդարեւ, Գէորգ Յակոբեան կը պատկանի ստուար թիւ մը կազմող փաղանգին այն Մէլգոնեանցիներուն՝ որոնք՝ իրենց համար Ուսուցչական ասպարէզը ընտրեցին որպէս կեանքի ուղեգիծ, Հայ մատաղ սերունդի դաստիարակութեան վեհ գործին ջերմեռանդօրէն նուիրուելու հաստատ վճռականութեամբ:

Գէորգ Յակոբեանի հարիւրաւոր nախկին աշակերտներէն շատեր ապահովաբար պիտի ուզէին ներկայ գտնուիլ իրենց շատ սիրելի ուսուցչին մեծարանքի այս ձեռնարկին:

Յաւելեալ մանրամասնութիւններու կամ տոմսերու համար Կը խնդրուի հեռաձայնել հետեւեալ թիւերուն.-

Զոհրապ- 949-855-2015 / Րաֆֆի- 951-453-9917 / Հրաչ- 626-665-1508:

Մուտքի նուէր՝ 60.00 Տոլար (Ընթրիք, գինի եւ աղանդերներ)

Առ ի տեղեկութիւն, կ՝ուզէինք յայտնել թէ՝ նախաձեռնութեամբ Մելգոնեան Սանուց Եւ Բարեկամներ Միութեան եւ բարեհաճ կարգադրութեամբ ՀԲԸՄիութեան Կեդրոնական Վարչական Ժողովի Փոխ Նախագահ Պրն Սինան Սինանեանի, նաեւ ՀԲԸՄ Մարի Մանուկեան-Տեմիրճեան Վարժարանի Տնօրէն Պրն Յակոբ Յակոբեանի, նոյն վարժարանէն բազմամեայ վաստակ ունեցող երեք ուսուցիչներ՝ Գէորգ Յակոբեան, Հերմինէ Սահակեան եւ Զարմուհի Մինասեան, (բոլորն ալ Մելգոնեանցի) պիտի պարգեւատրուին Ս.Սահակ եւ Ս.Մեսրոպ շքանշանով:

Շքանշաններու պաշտօնական տուչութիւնը տեղի պիտի ունենայ Յունուար 2013 ին, Պըրպէնք, Ս. Ղեւոնդեանց Մայր Տաճառին մէջ, Ձեռամբ Արեւմտեան Դէմի բարեջան Առաջնորդ Տ.Տ. Յովնան Արքեպիսկոպոս Տէրտէրեանի:

ՄԵԼԳՈՆԵԱՆ ՍԱՆՈՒՑ ԵՒ ԲԱՐԵԿԱՄՆԵՐ ՄԻՈՒԹԻՒՆ

Լոս Անջելես


10001000110000001000000010001000111111111010000011001100111100001000100010100000100000001010101011111111100010001010101010001000